Đội tàu

Vosco Star

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO STAR       Call sign     XVPY         IMO No.     9202106         Flag     Vietnam         Built     1999         Shipyard     Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd   Class     NK 990206     DIMENSIONS   LOA     189.80...   Xem thêm


Vega Star
Vega Star   admin  9,165

  GENERAL INFORMATION   Name     VEGA  STAR       Call...   Xem thêm


Golden Star
Golden Star   admin  1,154

  GENERAL INFORMATION   Name     GOLDEN STAR       Call...   Xem thêm


Nepture Star
Nepture Star   admin  7,190

  GENERAL INFORMATION   Name     NEPTUNE  STAR       Call...   Xem thêm


Lucky Star
Lucky Star   admin  8,489

  GENERAL INFORMATION   Name     LUCKY STAR       Call...   Xem thêm


Vosco Sky
Vosco Sky   admin  9,539

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO  SKY       Call...   Xem thêm


Blue Star
Blue Star   admin  12,696

  GENERAL INFORMATION   Name     BLUE   STAR       Call...   Xem thêm


M/T DAI NAM
M/T DAI NAM   admin  9,698

M/T DAI NAM GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêm
M/T DAI MINH
M/T DAI MINH   admin  9,542

M/T DAI MINH GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêm


Vosco Unity
Vosco Unity   admin  9,265

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO UNITY       Call...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container