Tin tức

VOSCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO (VTSC)

Ngày 17/12/2010, tại trụ sở chính số 215 Lạch Tray Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO (VTSC), là một công ty con của VOSCO. Đến dự Đại hội có đại diện của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Công đoàn cùng một số Phòng chuyên môn VOSCO và toàn thể các cổ đông của VTSC. Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO (VTSC) được thành lập trên cơ sở 02 Chi nhánh VOSCO - Xí nghiệp Dịch vụ Đại lý Sơn và Xí nghiệp Đại lý Dầu. VTSC có trụ sở chính...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container