Tin tức

Lãnh đạo Công ty thăm và chúc Tết các tàu nhân dịp năm mới

Nhân dịp xuân Đinh Dậu, đại diện lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Công đoàn Công ty đã tới thăm và chúc Tết sỹ quan thuyền viên các tàu tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh gồm Vega Star, Vosco Star, Neptune Star, Fortune Freighter, Fortune Navigator và Nasico Navigator. Đại diện lãnh đạo Công ty đã thông báo với các tàu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Năm 2016 tiếp là một năm hết sức khó khăn đối với ngành vận tải biển song tập thể lãnh đạo, CBNV, sỹ quan thuyền viên công ty đã rất nỗ lực để hoạt động sản xuất kinh doanh...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container