Tin tức

Hạ thủy thành công tàu hàng rời 56.200 dwt mang tên Vosco Sunrise

Ngày 16/12/2012, tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, tàu hàng rời Vosco Sunrise ký hiệu vỏ F56-NT 03, trọng tải 56.200 DWT do Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco) ký Hợp đồng mua và đóng hoàn thiện tại Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (Nasico) đã được hạ thủy thành công. Vosco Sunrise là tàu hàng rời cỡ lớn, hiện đại, được đặt đóng phù hợp với chủ trương hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và ngành đóng tàu trong nước theo Chương trình tái cơ cấu Vinashin dưới sự chỉ đạo của Chính phủ. Với vị thế là công ty vận tải biển hàng đầu tại...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container