Các vị trí cần tuyển

Thông báo tuyển dụng cán bộ văn phòng Thông báo tuyển dụng cán bộ văn phòng

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại trụ sở chính 215 Lạch Tray, Hải Phòng với những yêu cầu cơ bản như sau:1.   Chuyên viên triển khai phần mềm: 01 ngườia) Yêu cầu năng lực     - Áp dụng cho mô tả công việc và tiêu chuẩn chuyên viên hỗ trợ cho chuyên viên phát triển phần mềm. b) Trách nhiệm     - Hỗ trợ công việc cho chuyên viên phát triển phần mềm.     - Triển khai các phần mềm ứng dụng của công ty.     - Hỗ trợ đào tạo việc sử dụng và quản trị CSDL/Phần mềm ứng dụng (Xây dựng tài liệu hướng dẫn và thực hiện đào tạo).     - Trao đổi và hỗ trợ...   Xem thêm
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container