VOSCO – HO CHI MINH CITY BRANCH
VOSCO – HO CHI MINH CITY BRANCH VOSCO – HO CHI MINH CITY BRANCH

VOSCO – HO CHI MINH CITY BRANCH

Address: 122 Nguyen Tat Thanh Str., 13 Ward, 4 Dist, Ho Chi Minh city

Tel: 028 38293121    Fax: 

Email: CNHCM@vosco.vn

 

CHI NHÁNH PHÒNG VẬN TẢI CONTAINER (VP TP HCM) - VIETNAM OCEAN SHIPPING JSC.

Address: 122 Nguyen Tat Thanh Str., 13 Ward, 4 Dist, Ho Chi Minh city

Tel: 028 39435210 /11/ 12     Fax: 028 39435209

Email: container.hcm@vosco.vn - Website: www.vosco.vn

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container