VOSCO MARITIME SERVICES ONE MEMBER LIMITED COMPANY (VOMASER)
VOSCO MARITIME SERVICES ONE MEMBER LIMITED COMPANY (VOMASER) VOSCO MARITIME SERVICES ONE MEMBER LIMITED COMPANY (VOMASER)

VOSCO MARITIME SERVICES ONE MEMBER LIMITED COMPANY (VOMASER)

Address: No 9, Ham Nghi Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, Hồ Chí Minh City.

Tel: 84 - 8 - 38298460/38211495;     Fax: 84-28 - 38223482

Email: vomaser@vosco.vn

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container