Fleet List

Fortune Freighter

  GENERAL INFORMATION   Name     FORTUNE FREIGHTER     Call sign     XVQH         IMO No.     9168520         Flag     Vietnam         Built/delivered   1997         Shipyard     Watanabe Shipbuilding Co., Ltd   Class     NK 972837     DIMENSIONS   LOA     123.570 m         LBP     113.600 m         Breadth...   View more


Vosco Star
Vosco Star   admin  11,845

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO STAR       Call...   View more


Blue Star
Blue Star   admin  14,936

  GENERAL INFORMATION   Name     BLUE   STAR       Call...   View more


Lan Ha
Lan Ha   admin  8,975

  GENERAL INFORMATION   Name     LAN HA         Call...   View moreVosco Unity
Vosco Unity   admin  11,720

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO UNITY       Call...   View more
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container