Phong trào Kaizen quý 1/2023 tại Vosco - Những kết quả đáng khích lệ
Phong trào Kaizen quý 1/2023 tại Vosco - Những kết quả đáng khích lệ

Trong quý 1/2023, chương trình “cải tiến liên tục” (Kaizen) tiếp tục được triển khai sâu rộng tại Vosco với sự thúc đẩy mạnh mẽ từ lãnh đạo Công ty và sự tham gia tích cực của tập thể cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên Công ty. 

Trong quý, đã có 43 cải tiến được công nhận, số lượng cải tiến tăng 186,96% so với kỳ trước (quý 4/2022), trong đó có nhiều cải tiến hướng đến việc cải thiện chất lượng dịch vụ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Số cải tiến định lượng được giá trị làm lợi là 12 cải tiến, ước tính tổng giá trị làm lợi là hơn 173 nghìn USD và gần 180 triệu đồng. 

(Ảnh: Ông Đặng Hồng Trường, Phó Tổng giám đốc, Tổ trưởng Tổ công tác Kaizen Vosco trao tặng phần thưởng cho đại diện phòng Vận tải Dầu khí, đơn vị dẫn đầu về số lượng Kaizen được thực hiện và số Kaizen định lượng được giá trị làm lợi trong quý 1/2023 của Vosco)

Với những kết quả tích cực đạt được, tại Hội nghị Sơ kết công tác quý 1/2023 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2023, Vosco đã vinh dự được Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) ghi nhận và trao tặng giải thưởng Kim cương (giải Nhất) về thực thi Kaizen và đổi mới sáng tạo cho chặng 1 (quý 1) năm 2023. Giải thưởng này được đánh giá trên các tiêu chí: số lượng Kaizen được áp dụng, số lượng Kaizen/bình quân lao động và số lượng Kaizen có áp dụng khoa học công nghệ và thoả mãn nhu cầu của khách hàng, hướng tới mục tiêu “Lấy khách hàng làm trọng tâm”. 

(Ảnh: Ông Cao Minh Tuấn – Tổng giám đốc Vosco(ngoài cùng bên phải) nhận giải thưởng Kim cương về Kaizen và Đổi mới sáng tạo quý 1/2023 do ông Lê Anh Sơn – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam trao tặng)

Đây cũng là động lực để tập thể người lao động Vosco tiếp tục nêu cao tinh thần tìm tòi, nghiên cứu, tạo nên văn hóa cải tiến và đổi mới tại đơn vị, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, vận hành, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container