VOS năm 2012 kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 30%
VOS năm 2012 kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 30% VOS năm 2012 kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 30%

Công ty cổ phần Vận tải biển (mã VOS ) công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất được đại hội thông qua với doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ đồng tăng 30%.

Công ty không đặt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012.
 

Chỉ tiêu kế hoạch 2012 của công ty hợp nhất
Đơn vị: Tỷ đồng

 

Chỉ tiêu

Thực hiện 2011

Kế hoạch 2012

Tăng trưởng

Doanh thu

3.511

3.200

-9%

Lợi nhuận sau thuế

9,21

12

30%

 Năm 2011, đại hội cổ đông công ty thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 3.340 tỷ đồng và 157 tỷ đồng, tuy nhiên, chỉ có chỉ tiêu doanh thu được thực hiện vượt kế hoạch 5,12% (tăng 171 tỷ đồng), còn công ty mẹ (Vosco) cân bằng thu chi, không có lợi nhuận để chia cổ tức năm 2011 (theo kế hoạch năm 2011 trả cổ tức tỷ lệ 9%). Song, sau khi hợp nhật công ty năm 2011 vẫn có lãi trước thuế 9,12 tỷ đồng từ công ty con.

Năm 2012 công ty sẽ tiến hành bán tàu hàng khô Ocean Star trọng tải 18.366 tấn đóng tại Hàn Quốc năm 2000; đẩy nhanh dự án đóng mới tàu 56.200 tấn tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu. Đồng thời lên kế hoạch đầu tư thêm 1 tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 tấn vào cuối năm 2012.

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container