Vosco bán và bàn giao thành công tàu Diamond Star
Vosco bán và bàn giao thành công tàu Diamond Star Vosco bán và bàn giao thành công tàu Diamond Star

Thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, ngày 10/12/2014, VOSCO đã ký Hợp đồng bán tàu Diamond Star trọng tải 27.000 dwt đóng năm 1990 tại Nhật Bản với giá tương đương 5.460.000 USD và đã được bàn giao người mua tại cảng Quảng Ninh ngày 30/12/2014.

Việc bán tàu Diamond Star cũng nằm trong kế hoạch trẻ hóa, tăng sức cạnh tranh và giảm bớt chi phí cho đội tàu của VOSCO. Đồng thời, do tàu đã hết khấu hao nên doanh thu từ việc bán tàu ngoài việc giúp Công ty cân bằng được thu chi và có lãi còn góp phần tích cực cải thiện dòng tiền. Thêm vào đó, giá dầu trên thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua cũng đã góp phần làm giảm tỷ trọng chi phí nhiên liệu trong tổng chi, cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh và là tiền đề quan trọng để Công ty phục hồi, phát triển. Hiện tại, Công ty đã có thể chủ động hơn về vốn để tập trung phát triển các dự án mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Sau khi bàn giao tàu Diamond Star, đội tàu của Công ty còn 19 chiếc với tổng trọng tải 472.212 DWT. Ngoài kết quả kinh doanh có lãi, Công ty cũng hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu... như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt.

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container