VOSCO thanh lý tàu hàng rời Golden Star
VOSCO thanh lý tàu hàng rời Golden Star VOSCO thanh lý tàu hàng rời Golden Star

Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua về việc thanh lý các tàu cũ, tái cơ cấu đội tàu theo hướng tăng cỡ trọng tải tàu, hiện đại và đồng bộ hóa đội tàu, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã thực hiện thanh lý tàu hàng rời Golden Star trọng tải 23.790 DWT đóng năm 1983 tại Nhật Bản bằng hình thức bán đấu giá trong nước và dự kiến sẽ giao tàu cho người mua vào 9-10/6/2013.

Tàu Golden Star được Vosco đầu tư năm 1996. Sau một thời gian dài khai thác có hiệu quả, đến thời điểm hiện nay do tuổi tàu đã cao (30 tuổi) nên chi phí đầu tư sửa chữa và bảo quản bảo dưỡng rất lớn. Hơn nữa, trong điều kiện phải cạnh tranh gay gắt với rất nhiều tàu trẻ, hiện đại nhằm giành giật từng lô hàng vận chuyển thì cơ hội để ký được hợp đồng cho tàu cũ đang ngày càng bị hạn chế. Chính vì vậy, việc tiếp tục khai thác tàu Golden Star sẽ kém hiệu quả và không còn phù hợp với chủ trương quản lý, khai thác đội tàu tiên tiến của công ty.

Bên cạnh đó, do đã hết khấu hao nên việc bán tàu Golden Star sẽ góp phần bổ sung thêm dòng tiền cho Công ty.

Thanh lý bớt những tàu quá cũ cũng là phù hợp với chương trình tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên. Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam sẽ tiếp tục theo sát các diễn biến của thị trường, tìm kiếm và tận dụng cơ hội để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu đội tàu phù hợp với mục tiêu tăng tấn trọng tải, trẻ hóa đội tàu đi đôi với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container