Bài viết chuyên khảo

Các lưu ý khi tàu hoạt động trong khu vực thời tiết khắc nghiệt new

Trong quá trình thực hiện chuyến đi, không hiếm tình huống tàu phải đối mặt với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển. Đặc biệt là tàu hoạt động viễn dương, chạy liên Châu lục. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở đây có thể là do ảnh hưởng của các cơn bão hoặc ảnh hưởng mạnh của gió mùa với sức gió từ cấp độ Beaufort 7 trở lên và Chiều cao sóng từ 4 mét trở lên. Hiện nay, do phát triển mạnh của khoa học, kỹ thuật nên việc dự báo bão, hướng di chuyển và cấp độ của nó tương đối chính xác. Với việc thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến thời tiết...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container