Đội tàu

Lan Ha

  GENERAL INFORMATION   Name     LAN HA         Call sign     3WPD         IMO No.     9375642         Flag     VietNam         Built     2006         Shipyard     Halong  Shipyard/ VietNam     Class     NK 060250     DIMENSIONS   LOA     136.40 m         LBP     126.00 m         Breadth...   Xem thêm


Vosco Star
Vosco Star   admin  14,944

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO STAR       Call...   Xem thêm


Vega Star
Vega Star   admin  10,024

  GENERAL INFORMATION   Name     VEGA  STAR       Call...   Xem thêm


Nepture Star
Nepture Star   admin  8,059

  GENERAL INFORMATION   Name     NEPTUNE  STAR       Call...   Xem thêm


Lucky Star
Lucky Star   admin  9,599

  GENERAL INFORMATION   Name     LUCKY STAR       Call...   Xem thêm


Vosco Sky
Vosco Sky   admin  10,615

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO  SKY       Call...   Xem thêm


Blue Star
Blue Star   admin  14,370

  GENERAL INFORMATION   Name     BLUE   STAR       Call...   Xem thêm


M/T DAI NAM
M/T DAI NAM   admin  11,483

M/T DAI NAM GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêm
M/T DAI MINH
M/T DAI MINH   admin  10,744

M/T DAI MINH GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêm


Vosco Unity
Vosco Unity   admin  10,420

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO UNITY       Call...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container