Đội tàu

Vega Star

  GENERAL INFORMATION   Name     VEGA  STAR       Call sign     XVFR         IMO No.     9061588         Flag     Vietnam         Built     1994         Shipyard     Saiki Heavy Industries Co., Ltd   Class     NK 941353     DIMENSIONS   LOA     157.50...   Xem thêm


Nepture Star
Nepture Star   admin  8,250

  GENERAL INFORMATION   Name     NEPTUNE  STAR       Call...   Xem thêm


Lucky Star
Lucky Star   admin  9,875

  GENERAL INFORMATION   Name     LUCKY STAR       Call...   Xem thêm


Vosco Sky
Vosco Sky   admin  10,881

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO  SKY       Call...   Xem thêm


Blue Star
Blue Star   admin  14,846

  GENERAL INFORMATION   Name     BLUE   STAR       Call...   Xem thêm


M/T DAI NAM
M/T DAI NAM   admin  11,893

M/T DAI NAM GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêm
M/T DAI MINH
M/T DAI MINH   admin  11,069

M/T DAI MINH GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêm


Vosco Unity
Vosco Unity   admin  10,766

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO UNITY       Call...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container