Cảnh báo rủi ro của Steamship Mutual: Tác động của việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các tàu tham gia Hội qua Hội viên người thuê tàu
Cảnh báo rủi ro của Steamship Mutual: Tác động của việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các tàu tham gia Hội qua Hội viên người thuê tàu Cảnh báo rủi ro của Steamship Mutual: Tác động của việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các tàu tham gia Hội qua Hội viên người thuê tàu

 Thời gian gần đây, các quốc gia và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Âu ngày càng tăng cường sử dụng các biện pháp trừng phạt như là một công cụ để gây sức ép về kinh tế và chính trị lên một số chính quyền/đất nước trên thế giới như Iran, Libya và Bờ Biển Ngà.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế hiện nay, việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên, trong đó có Nhóm hội Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu (P & I Clubs), đánh giá tác động lên hoạt động bảo hiểm và các dịch vụ khác mà các công ty bảo hiểm cung cấp, nhằm đảm bảo rằng họ không vi phạm hoặc tạo tiếp tay cho việc vi phạm các biện pháp trừng phạt.

Hội bảo hiểm Steamship Mutual đã ban hành một số thông báo, cảnh báo rủi ro liên quan đến việc áp dụng các biện pháp trừng phạt và đặc biệt lưu ý các Hội viên về các ảnh hưởng có thể có đến việc thuê tàu.

* Các điều khoản Hội viên người thuê tàu:

Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt có thể liên quan đến các điều khoản sau trong việc bảo hiểm cho người thuê tàu:

- Điều 4 ii: Điều khoản (mở) ngỏ: Hội có thể từ chối trách nhiệm đã đề cập

- Điều 13 ii: Bồi thường: không được nhận bồi thường từ Hội bảo hiểm nếu việc bồi thường có thể khiến cho Hội bảo hiểm phải đối mặt với các rủi ro liên quan đến việc trừng phạt

- Điều 19 i b : Giao thương bất cẩn: Hội viên thuê một con tàu đang phải chịu các lệnh trừng phạt có thể được coi là giao thương bất cẩn và có thể sẽ không được bồi thường các rủi ro có thể nảy sinh.

- Điều 24 i a (ii) Điều kiện về Cơ quan phân cấp và Tình trạng hợp pháp của tàu tham gia bảo hiểm qua Hội viên Người thuê tàu) chủ tàu đăng ký và chủ tàu danh nghĩa của con tàu được thuê bởi một Hội viên và tham gia Hội bảo hiểm qua Hội viên người thuê tàu phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của một Hội thuộc Nhóm hội bảo hiểm quốc tế hoặc một hình thức bảo hiểm khác mà Hội cho là phù hợp.

- Điều 30 iv: Tái bảo hiểm: không có quyền nhận bồi thường những trách nhiệm mà Hội bảo hiểm không thể bồi thường theo quy định tái bảo hiểm áp dụng do những rủi ro từ việc trừng phạt và những tác động xấu đến người tái bảo hiểm.

- Điều 32: Ngừng công nhận là hội viên do việc áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Các điều khoản Hội viên người thuê tàu đề cập trên đây phản ánh các nhiệm vụ mà hội bảo hiểm phải thực hiện khi soạn thảo đối với tàu tham gia bảo hiểm qua Hội viên Người thuê tàu nhằm đảm bảo một cách thiết thực nhất rằng Hội bảo hiểm và các Hội viên của họ không phải chịu những tác động bất lợi từ các rủi ro liên quan đến việc vi phạm các biện pháp trừng phạt.

Hội bảo hiểm bảo vệ mình và các hội viên bằng các điều khoản được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, chẳng hạn như điều khoản về việc con tàu được thuê phải tham gia bảo hiểm với một Nhóm hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự quốc tế hoặc các tổ chức tương tự khác.

Bên cạnh đó, trong một số trường hợp việc tham gia bảo hiểm có thể trở nên vô hiệu và /hoặc không có giá trị do việc thực hiện các biện pháp trừng phạt.

* Cân nhắc trong việc thuê tàu

Nếu Hội viên thuê một con tàu là tài sản bị áp dụng lệnh trừng phạt hoặc thuộc sở hữu của một thể nhân/pháp nhân đang phải chịu lệnh trừng phạt thì hội bảo hiểm sẽ không bảo hiểm cho con tàu đó và sẽ thực hiện các biện pháp chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang tồn tại.

Điều 26, Quy định 961/2010 của Liên minh Châu Âu cấm bảo hiểm cho bất cứ cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức nào của Iran (trừ các cá nhân cứ trú tại châu Âu hoặc các pháp nhân, tổ chức có trụ sở tại châu Âu), cụ thể

1.     Chính phủ, nhà nước Iran, các tổ chức công, các tập đoàn và cơ quan;

2.     Cá nhân, thể nhân và pháp nhân của Iran;

3.     Cá nhân, thể nhân, pháp nhân và tổ chức hoạt động thay mặt cho hoặc dưới sự chỉ đạo của các đối tượng tại điểm 1 hoặc 2 ở trên.

Theo điều khoản trên, rất nhiều tàu thuộc sở hữu bởi các công ty của Iran sẽ không được bảo hiểm trách nhiệm dân sự với một Nhóm hội bảo hiểm quốc tế, vì thế không thỏa mãn các quy định tại điều 24 ở trên cho nên Hội bảo hiểm sẽ không thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho việc thuê tàu.

Các Hội viên cũng đặc biệt lưu ý điều 4 (Điều khoản mở).

Nếu tàu đến các cảng thuộc Iran, Hội viên cần tham khảo Cảnh báo rủi ro của Hội “Iran, các lệnh trừng phạt và các điều kiện an ninh” trong đó cảnh báo về các khó khăn phải đối mặt trong việc đảm bảo cho các thể nhân/pháp nhân của Iran trong bối cảnh các lệnh trừng phạt hiện nay, đặc biệt là EU Regulation 961/2010.

Những khó khăn tương tự cũng xảy ra với các nước khác cũng đang phải chịu những biện pháp trừng phạt như Libya và Bờ biển Ngà. Tại hai nước này có vẻ như các thể nhân/pháp nhân độc lập đều chịu sự kiểm soát của nhà nước. Do các thể nhân/pháp nhân của hai nước này đều đang phải chịu lệnh trừng phạt, việc ký hợp đồng với họ hoặc thanh toán có thể được coi là vi phạm lệnh trừng phạt và sẽ rất khó khăn để được bảo hiểm.

Các hội viên được khuyến cáo là nên cân nhắc các vấn đề trên trước khi thuê tàu vì hành động này có thể bị ảnh hưởng bởi các quy định/luật pháp về trừng phạt.

                                                       Nguyễn Mai Anh – P. KHĐT

                             (Dịch từ Bản tin của Hội bảo hiểm Steamship Mutual)

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container