Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Doanh nghiệp tiêu biểuThành phố Hải Phòng năm 2010
Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Doanh nghiệp tiêu biểuThành phố Hải Phòng năm 2010

Ngày 18/5/2011, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện Kết luận số 02-KL-TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chủ đề hành động năm 2011 của Thành phố.

Tại Lễ phát động, Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam được Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố bình chọn là một trong tám Doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố năm 2010. Ông Bùi Việt Hoài, Tổng Giám đốc công ty được vinh danh là một trong tám Giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố năm 2010.

Trong bối cảnh năm 2010 vẫn là một năm rất khó khăn với ngành vận tải biển, việc Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố bình chọn VOSCO là một trong tám doanh nghiệp tiêu biểu thành phố 2010 thể hiện thể hiện sự động viên và ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên Công ty trong việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010, đóng góp vào sự ổn định và phát triển chung của thành phố. So với các chỉ tiêu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt, trong đó tổng doanh thu đạt 2.905 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 134,16 tỷ, vượt 25% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 53 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn thành phố, bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh, các hoạt động từ thiện, xã hội đã trở thành một nét văn hóa kinh doanh của VOSCO. Trong năm 2010, công ty tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tích cực tham gia các công tác từ thiện, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt…với tổng số tiền tham gia hoạt động xã hội, công tác từ thiện là 700 triệu đồng.

Năm 2011, những khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp vận tải biển vẫn chưa qua đi nhưng VOSCO sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy mọi lợi thế, đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn để tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững, xứng đáng với danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu Thành phố Hải Phòng”.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container