GÓC THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
GÓC THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓC THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Kể từ khi chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, số lượng cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco) thường xuyên ở mức 4.000-5.000 cổ đông gồm các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Trong số đó, có những cổ đông đã gắn bó với Công ty từ thời điểm chào bán cổ phần ra công chúng lần đầu (IPO), nhiều cổ đông là cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên Công ty, người lao động đã từng làm việc tại Vosco. Công ty trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các quý cổ đông với cổ phiếu Vosco.

Qua theo dõi, thời gian gần đây có nhiều cổ đông hỏi về những thủ tục đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũng như lưu ký chứng khoán... Để thuận tiện cho các cổ đông, Công ty lưu ý một số yêu cầu để cổ phiếu đủ điều kiện lưu ký như sau:

  • Xác nhận, điều chỉnh thông tin cá nhân đối với cổ đông chưa lưu ký nhưng đã thay đổi thông tin so với thông tin ghi trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như thay đổi Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân…;
  • Cổ đông đã bị thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty phát hành, cần được cấp lại;
  • Người nhà cổ đông muốn thực hiện quyền thừa kế cổ phần;
  • Cổ đông có nhu cầu thực hiện những thủ tục khác có liên quan để có thể lưu ký chứng khoán …

Trong trường hợp cần thực hiện các thủ tục trên hoặc hỗ trợ cung cấp các thông tin liên quan, đề nghị quý cổ đông liên hệ: “Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, điện thoại: 0225 3731 033”.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục bám sát những diễn biến của thị trường, đưa ra những giải pháp linh hoạt và tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả của đội tàu và cải thiện hơn nữa kết quả kinh doanh chung. Các quý cổ đông có thể theo dõi, cập nhật kết quả kinh doanh và các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trên trang web: www.vosco.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các quý cổ đông./.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

 

 


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container