H: Tôi muốn hỏi về thủ tục thừa kế, cho, biếu, tặng chứng khoán ?
H: Tôi muốn hỏi về thủ tục thừa kế, cho, biếu, tặng chứng khoán ? H: Tôi muốn hỏi về thủ tục thừa kế, cho, biếu, tặng chứng khoán ?

Đ: Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, đề nghị cổ đông liên hệ với Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, điện thoại: 0225 3731 033, email: pid@vosco.vn, Hoặc liên hệ trực tiếp với Mr. Đặng Minh Tuấn – Sđt: 0983 842 338 để được hướng dẫn chuẩn bị bộ hồ sơ làm thủ tục thừa kế, cho, biếu, tặng chứng khoán. 

Sau khi quý cổ đông hoàn thiện hồ sơ, Công ty sẽ gửi bộ hồ sơ đầy đủ đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện việc chuyển quyền thừa kế, cho, biếu, tặng.  Việc thừa kế, cho, biếu, tặng chỉ có hiệu lực khi có thông báo chấp thuận của VSD. Sau khi được chấp thuận, Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông về việc hoàn tất thủ tục thừa kế, cho, biếu, tặng chứng khoán.

Đối với cổ đông đã lưu ký, đề nghị quý cổ đông liên hệ với Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container