Hạ thủy thành công tàu hàng rời 56.200 dwt mang tên Vosco Sunrise
Hạ thủy thành công tàu hàng rời 56.200 dwt mang tên Vosco Sunrise

Ngày 16/12/2012, tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, tàu hàng rời Vosco Sunrise ký hiệu vỏ F56-NT 03, trọng tải 56.200 DWT do Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco) ký Hợp đồng mua và đóng hoàn thiện tại Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (Nasico) đã được hạ thủy thành công.

Vosco Sunrise là tàu hàng rời cỡ lớn, hiện đại, được đặt đóng phù hợp với chủ trương hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và ngành đóng tàu trong nước theo Chương trình tái cơ cấu Vinashin dưới sự chỉ đạo của Chính phủ.

Với vị thế là công ty vận tải biển hàng đầu tại Việt Nam, trong những năm qua, Vosco không ngừng phát triển, trẻ hóa và nâng cao sức cạnh tranh của đội tàu công ty bằng nhiều hình thức, đặc biệt là đóng mới trong nước. Việc hạ thủy tàu Vosco Sunrise và tiến tới tiếp nhận bàn giao tàu này vào cuối quý I/2013 không những phù hợp với chiến lược đầu tư phát triển đội tàu của Vosco theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ hóa mà còn góp phần nâng cao năng lực vận chuyển cho đội tàu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhằm phát triển đội tàu biển Việt Nam theo định hướng Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Trong bối cảnh ngành vận tải biển gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, không ít chủ tàu phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Vosco sẽ phải cố gắng, nỗ lực rất lớn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nasico để tàu Vosco Sunrise được hoàn thiện, bàn giao đúng tiến độ và đưa vào khai thác, góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của Công ty.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container