“Hợp lực để dẫn đầu” Tuyên bố chung của Chương trình hành động VIMC – 2021
“Hợp lực để dẫn đầu” Tuyên bố chung của Chương trình hành động VIMC – 2021

Với tinh thần quyết tâm và đồng lòng, với mục tiêu dẫn đầu ngành hàng hải của Việt Nam, ngày 09/01/2021, Hội nghị Người đại diện vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC) đã được tổ chức với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo VIMC và gần 100 lãnh đạo của 34 doanh nghiệp thành viên.

 

PreviousNext

123

 

Đây có thể xem là một hội nghị “Diên Hồng” của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, khẳng định quyết tâm của tập thể lãnh đạo VIMC và lãnh đạo 34 doanh nghiệp thành viên nhằm hiện thực hóa Kế hoạch Phát triển VIMC trong giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

PreviousNext

123456

 

Sau các phiên thảo luận sôi nổi, với sự thống nhất cao vào tối muộn cùng ngày, lãnh đạo, người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp đã ký Tuyên bố chung về Chương trình hành động năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – VIMC.

 

PreviousNext

1234567

 

Các phiên thảo luận và Tuyên bố chung đã tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh hoạt động đổi mới – sáng tạo, phát triển kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ trong kỷ nguyên số. Các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp đã phát biểu, trình bày những ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết và thẳng thắn tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty – Lê Anh Sơn nêu rõ “VIMC cần phải hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn để tạo động lực mới cho sự phát triển nhảy vọt và các doanh nghiệp phải phát huy mọi tiềm năng của mỗi thành viên, hợp lực và phối hợp với các doanh nghiệp khác để đưa VIMC vươn lên vị thế SỐ 1 của ngành hàng hải Việt Nam. Mọi hành động phải hướng tới những điều khách hàng cần, chứ không phải làm với những gì chúng ta có. Chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực, cải tiến quy trình, rút ngắn tối đa các thủ tục trong quản trị doanh nghiệp, trước hết trong chính Công ty mẹ – Tổng công ty và đến các doanh nghiệp; phải tạo ra được dịch vụ ưu thế và khác biệt; lấy công nghệ làm nền tảng cho sự phát triển này; thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ của Tổng công ty khi bước vào giai đoạn phát triển mới”.

TGTT


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container