Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:Ông Nguyễn Quang Minh – UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container