Thư chúc mừng nhân “ngày thuyền viên” quốc tế 25/6
Thư chúc mừng nhân “ngày thuyền viên” quốc tế 25/6 Thư chúc mừng nhân “ngày thuyền viên” quốc tế 25/6

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

THƯ CHÚC MỪNG

NHÂN “NGÀY THUYỀN VIÊN” QUỐC TẾ 25/6

 Kính gửi: Các Thuyền trưởng, Máy trưởng và các Sỹ quan, Thuyền viên

           Nhân “Ngày Thuyền viên” Quốc tế 25/6, thay mặt Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Công đoàn và tập thể người lao động Công ty, chúng tôi xin gửi tới các Thuyền trưởng, Máy trưởng, các Sỹ quan, Thuyền viên lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

            Thưa các Thuyền trưởng, Máy trưởng và các Sỹ quan, Thuyền viên thân mến!

            Phát huy truyền thống tốt đẹp của Công ty cũng như của những người đi biển, trong những năm qua đội ngũ Sỹ quan, Thuyền viên của Công ty luôn đề cao ý thức, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để bám tàu, bám biển, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng con tàu, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từng bước vượt qua khó khăn. Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Công đoàn Công ty trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, công sức đóng góp của đội ngũ sỹ quan thuyền viên dành cho Công ty. Những cống hiến đó sẽ là nguồn cổ vũ, khích lệ Tập thể người lao động Công ty tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

Giai đoạn khó khăn của thị trường vận tải biển kéo dài từ nửa cuối năm 2008 đến nay vẫn chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng của sự hồi phục. Vì vậy, để có thể vượt qua những thách thức, tiếp tục phát triển bền vững, ngoài việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và hiệu quả sản xuất kinh doanh thì mỗi người lao động cần thực hiện nhiệm vụ của mình với ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa. Lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, các kỹ năng đã được trang bị cùng bề dày kinh nghiệm ngày càng được nâng cao, các Sỹ quan, Thuyền viên trong đại gia đình VOSCO sẽ tiếp tục chia sẻ, gắn bó, chung sức đồng lòng, đoàn kết nhất trí cao, cùng tập thể người lao động VOSCO có thêm nhiều đóng góp hơn nữa vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

            Nhân “Ngày Thuyền viên” Quốc tế 25/6, một lần nữa, xin kính chúc các Thuyền trưởng, Máy trưởng, các Sỹ quan, Thuyền viên và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                (đã ký)

 

                  Cao Minh Tuấn

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container