Tiếp xúc các cổ đông lớn là tổ chức của VOSCO
Tiếp xúc các cổ đông lớn là tổ chức của VOSCO Tiếp xúc các cổ đông lớn là tổ chức của VOSCO

Ngày 03/11/2010, tại trụ sở Công ty TNHH quản lý quỹ IPA, số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội, Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã tổ chức buổi tiếp xúc giữa các cổ đông lớn của VOSCO là tổ chức .

Tham dự buổi gặp mặt có Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, lãnh đạo một số phòng, ban liên quan của VOSCO, đại diện các cổ đông lớn của VOSCO là tổ chức như Công ty TNHH quản lý quỹ IPA, Công ty CP Chứng khoán VN Direct, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Công ty quản lý quỹ đầu tư MB, Công ty CP Chứng khoán Thăng Long, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt…

Trong không khí trang trọng và cởi mở, đại diện lãnh đạo VOSCO đã thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2010 và dự kiến kết quả kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 2.800 tỷ đồng, phấn đấu mức cổ tức tối thiểu 7,5%, chia bằng tiền mặt. Như vậy, doanh thu dự kiến tăng 17% so với kế hoạch, cổ tức tăng 50% so với chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua (5% cổ tức).

Cũng trong buổi tiếp xúc, doanh nghiệp và các cổ đông lớn đã cùng phân tích triển vọng của VOSCO, đánh giá những rủi ro có thể phải đối mặt trong thời gian tới cũng như cách ứng phó trước những rủi ro đó. Các cổ đông đã đóng góp những ý kiến quý báu cho doanh nghiệp và khẳng định sự gắn bó lâu dài với cổ phiếu của Công ty.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container