VOSCO bàn giao thành công tàu dầu sản phẩm Đại Việt
VOSCO bàn giao thành công tàu dầu sản phẩm Đại Việt VOSCO bàn giao thành công tàu dầu sản phẩm Đại Việt

Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua trong việc tái cơ cấu đội tàu theo hướng tăng cỡ trọng tải tàu, hiện đại  và đồng bộ hóa đội tàu, nhằm tận dụng thời cơ và khai thác tối đa cơ hội của thị trường, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã bán tàu dầu sản phẩm Đại Việt trọng tải 37.432 DWT đóng năm 2005 tại Hàn Quốc. Tàu đã được bàn giao thành công cho người mua ngày 30/11/2011 tại Singapore.

Việc bán tàu Đại Việt ngoài mục tiêu nói trên còn mang lại cho VOSCO khoản lãi trên 200 tỷ đồng, góp phần cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty. Công ty đang theo sát diễn biễn của thị trường, tìm kiếm cơ hội để tiếp tục đầu tư các tàu khác phù hợp hơn với mục tiêu tăng tấn trọng tải, trẻ hóa đội tàu đi đôi với nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container