Vosco bán và bàn giao tàu hàng rời Silver Star
Vosco bán và bàn giao tàu hàng rời Silver Star Vosco bán và bàn giao tàu hàng rời Silver Star

Thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, ngày 17/9/2014, Vosco đã ký Hợp đồng bán tàu Silver Star trọng tải 21.967 DWT đóng năm 1995 tại Nhật Bản với giá tương đương 5.100.000 USD và tàu đã được bàn giao xong cho Người mua tại cảng Quảng Ninh.

Việc bán tàu Silver Star cũng nằm trong kế hoạch trẻ hóa, tăng sức cạnh tranh và giảm bớt chi phí cho đội tàu của Vosco. Đồng thời, do tàu đã hết khấu hao nên doanh thu từ việc bán tàu đã góp phần tích cực cải thiện kết quả kinh doanh của Công ty. Sau khi bàn giao tàu Silver Star, đội tàu Vosco còn 20 chiếc với tổng trọng tải 499.212 dwt, Công ty vẫn đảm bảo các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container