Vosco hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêucủa Kế hoạch năm 2010
Vosco hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêucủa Kế hoạch năm 2010 Vosco hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêucủa Kế hoạch năm 2010

Trong năm 2010, ngành vận tải biển đã có những tín hiệu khả quan và từng bước hồi phục. Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã tận dụng cơ hội, áp dụng nhiều biện pháp để tăng doanh thu và kiểm soát chi phí ở mức hợp lý nên kết quả sản xuất kinh doanh đã được cải thiện rõ rệt so với năm 2009. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 2.903 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 giao và bằng 139% so với năm 2009. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 133, 82 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 giao và bằng 209% so với năm 2009. Năm 2010, Công ty dự kiến chia cổ tức ở mức 8% bằng tiền mặt, tăng 60% so với kế hoạch. Những kết quả này đã tạo được sự tin tưởng đối với các cổ đông và tập thể người lao động Công ty về sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của doanh nghiệp.

Bước sang năm 2011, dù vẫn phải chịu những áp lực lớn từ kinh tế vĩ mô do lãi suất Ngân hàng cao, chênh lệch tỷ giá lớn, giá nhiên liệu tăng nhưng Công ty quyết tâm xây dựng kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 với mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho các cổ đông cao hơn năm 2010.

Vũ Trường Thọ - P.Kế hoạch Đầu tư

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container