VOSCO tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2012
VOSCO tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2012

 Ngày 19/3/2012, tại trụ sở chính số 215 Lạch Tray, Hải Phòng, công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2012.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Ngọc Huệ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Huệ đánh giá cao nỗ lực và kết quả sản xuất kinh doanh của VOSCO trong giai đoạn thị trường vận tải biển rất khó khăn và đề nghị Công ty tiếp tục tìm kiếm các giải pháp để tăng năng lực vận tải và nâng cao  hiệu quả kinh doanh.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2011 và đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 trên tinh thần quán triệt Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ trong đó có nêu vấn đề kiểm soát chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm 5-10% chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước. Tại Hội nghị, Công đoàn Công ty đã báo cáo tình hình sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011, dự kiến kế hoạch chi quỹ phúc lợi năm 2012; đánh giá việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2010 - 2011 và trình bày một số nội dung sửa đổi Thỏa ước Lao động tập thể năm 2012 - 2013 để đảm bảo hơn nữa lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đồng thời phù hợp với pháp luật hiện hành. Nhân dịp này, các đại biểu đã có nhiều tham luận đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Lãnh đạo công ty đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã đạt được sự đoàn kết, nhất trí  trong việc tìm ra những biện pháp phù hợp để góp phần giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sản xuất, tiếp tục phát triển bền vững.

 

  

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container