VOSCO tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông thường niên 2012
VOSCO tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông thường niên 2012 VOSCO tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông thường niên 2012

VOSCO tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông thường niên 2012

Ngày 27/4/2012, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Đại hội có sự tham dự của 797 cổ đông, đại diện cho 105.526.076 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 76,41% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi khai mạc Đại hội, ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012.

Đại hội cũng đã nghe ông Lê Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011 và dự kiến kế hoạch năm 2012. Năm 2011, trong bối cảnh ngành vận tải biển gặp rất nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng xấu từ các biến động kinh tế, chính trị và thiên tai trên thế giới, Công ty đã nỗ lực hết sức để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong đó doanh thu đạt 3.511 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9,21 tỷ đồng.

    Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo đó bà Vũ Thị Phương Nga - Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (đại diện 11% vốn Nhà nước tại Công ty) và ông Nguyễn Quang Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty được bầu làm Ủy viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Các cổ đông tham dự đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến, góp ý mang tính xây dựng vì mục tiêu chung là đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tiếp tục phát triển ổn định và bền vững. Đoàn Chủ tịch cũng đã giải đáp thỏa đáng các ý kiến chất vấn của các cổ đông.

Thay mặt Công ty, ông Vũ Hữu Chinh đã cảm ơn sự ủng hộ của các cổ đông và khẳng định quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên VOSCO sẽ nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container