Tin tức

Thực hiện Kaizen tại Vosco - Thay đổi để tốt hơn new

Phương pháp “cải tiến liên tục” – Kaizen, khởi nguồn từ Nhật Bản, là một trong những phương pháp cải tiến năng suất được áp dụng thành công ở nhiều doanh nghiệp tại nhiều quốc gia, trong bối cảnh năng suất, chất lượng tiếp tục là quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt, trước xu thế mới đến từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tiếp tục phát huy giá trị và được đông đảo doanh nghiệp Việt Nam áp dụng. Kaizen hướng đến những cải tiến nhỏ và liên tục trong năng suất, chất...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container