Tin tức

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tham gia chương trình về nguồn năm 2022 tại tỉnh Nghệ An

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động tại Hội nghị kiểm điểm Công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 16/7/2022, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã tham gia chương trình về nguồn tại tỉnh Nghệ An cùng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các đơn vị trong Tổng Công ty. Tham gia chương trình có đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, lãnh đạo các Ban của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Công ty....   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container