Tin tức

“Hợp lực để dẫn đầu” Tuyên bố chung của Chương trình hành động VIMC – 2021

Với tinh thần quyết tâm và đồng lòng, với mục tiêu dẫn đầu ngành hàng hải của Việt Nam, ngày 09/01/2021, Hội nghị Người đại diện vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC) đã được tổ chức với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo VIMC và gần 100 lãnh đạo của 34 doanh nghiệp thành viên.   PreviousNext 123   Đây có thể xem là một hội nghị “Diên Hồng” của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, khẳng định quyết tâm của tập thể lãnh đạo VIMC và lãnh đạo 34 doanh nghiệp thành viên nhằm hiện thực hóa Kế hoạch...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container