Trợ giúp cổ đông

Dự kiến lịch công bố thông tin định kỳ năm 2023

  Tháng   Nội dung công bố   Thời hạn công bố     01/2023   Báo cáo tài chính quý 4/2022: Link: BC Tổng hợp   Link: BC hợp nhất    30/01/2023      01/2023   Link: Báo cáo quản trị Công ty năm 2022      30/01/2023     3/2023   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022   Link: BC Tổng hợp   Link: BC hợp nhất   30/3/2023     4/2023   Link: Báo cáo thường niên 2022   19/4/2023     4/2023   Báo cáo tài chính quý 1/2023 Link: BC Tổng hợp   Link: BC hợp...   Xem thêmCông ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container